Inverzne asane – Tijana Paunković

   U ovom radu su objašnjeni obrnuti položaji u kojima se telo oslanja na ramena i ruke. To suViparita karani asana, Sarvangasana, Halasana i Karna […]