Prana i pranajama – Iren Molnar

   Prana i Pranajama1. Objasniti Pranu jednako je teško kao što je teško objasniti Boga. Prana je energija koja prožimaUniverzum na svim nivoima. To je […]

Suština Ashtanga joge – Ljiljana Šabović

   Za vreme studijskog putovanja u Istraživački Institut Ashtanga Yogeu Mysore 1996. godine, pitao sam Ashtanga učitelja K. Pattabhi Joisa označaju ranovrsnih zapisa o Ashtanga […]