Kundalini tantra – Monja Švec

   POKRETAČKA SILAOd početka stvaranja ove divne Kreacije, čovek kaoJedinstvo Svesti i otelotvorenje Božanskog duha, svojimpostepenim delovanjem svedočio je mnogimtranscedentalnim događajima. Ponekad je bio u […]