Nada yoga – Marija Kljun

   Rage i Ragine„Boraveći na nebesima, Devarshi Narada, veliki pevač i mudrac među polubogovima, bio je ponosan na svoj muzički talenat i verovao je da […]

Agija čakra – Gordana Štefanović

   Po tradiciji, muladhara se uglavnom uzima za prvu čakru pošto je sedištekundalini šakti. Međutim, postoji i drugi sistem u kome razmatranje iproučavanje čakri počinje […]