Bharat Natyam – Martina Tripković

   Baratnatjam i joga su dva puta koja postoje da bi nam pomogla da razumemo ispoljavanjeBožanskog u ljudskom obliku. Obe te dve čudesne umetnosti proizvod […]