Čakre – Svetlana Jovanović

   EVOLUCIJA KROZ ČAKRESve sto je živo evulira pa i čovek u tome nije izuzetak. Ljudska evolucija, kojoj smoneizostavno podvrgnuti, i kao rasa i kao […]