Čakre – Svetlana Jovanović

   EVOLUCIJA KROZ ČAKRESve sto je živo evulira pa i čovek u tome nije izuzetak. Ljudska evolucija, kojoj smoneizostavno podvrgnuti, i kao rasa i kao […]

Nadum – Ivo Dolničar

   U Tantri, koncept Naduma je od suštinskog značaja i iako nisam lud za superlativima, ipak bih želeo da pronađem jedan da opišem nadum: čak […]