Prana i pranajama – Iren Molnar

   Prana i Pranajama1. Objasniti Pranu jednako je teško kao što je teško objasniti Boga. Prana je energija koja prožimaUniverzum na svim nivoima. To je […]

Inverzne asane – Tijana Paunković

   U ovom radu su objašnjeni obrnuti položaji u kojima se telo oslanja na ramena i ruke. To suViparita karani asana, Sarvangasana, Halasana i Karna […]