Joga biljaka – Ljupka Živanović

   EMENAGOGE (Raktabhisarana karma)Emenagoge su biljke koje potpomažu i regulišu menstruaciju i zbog toga se koriste dase tretiraju specijalni poremećaji ženskog reproduktivnog sistema, uključujući PMS,tumore […]