Upanišade – Kristina Matić

   KRAĆE I KASNIJE UPANIŠADEZačeci najstarijih upanišada – Brihad-aranjaka-upanišada, Čandogja-upanišada, Kaušitaki-upanišada, Aitareja-upanišada i Kena-upanišada – nastali pre više od 3 hiljade godina. Upanišadski mudraci su […]