Joga za decu – Jelena Đurović

   Deca su super senzitivna bića sa snažnim prijemnicima koji potpuno i duboko primećuju svaku vibraciju usvom okruženju.Suštinska, dublja svrha joge za decuDete je prirodno […]

Joga za decu -Tatjana Glendža

   Joga za decuUvodU savremenom svetu, a sve vi{e i kod nas, qudi postaju optere}eni uspehom na poslu,sticawem materijalnih dobara i isticawem na razli~ite na~ine. […]

Suština Ashtanga joge – Ljiljana Šabović

   Za vreme studijskog putovanja u Istraživački Institut Ashtanga Yogeu Mysore 1996. godine, pitao sam Ashtanga učitelja K. Pattabhi Joisa označaju ranovrsnih zapisa o Ashtanga […]