Šri Rama – Martin Kuraj

   Ljudske rase i poreklo religije>>Nebo je Otac moj koji me je rodio. Moja je porodica sav prostor ovajnebeski. Majka moja je velika Zemlja. Najuzvišeniji […]