Kurs za obuku joga instruktora 2017-2018.

Dana 23.06.2018 u Vidya Yoga školi su podeljeni sertifikati beogradskoj grupi polaznika kursa za obuku joga instruktora jedanaeste generacije, 2017 – 2018 g.

Imena joga koleginica i kolega, koji su uspešno završili joga obuku u prvom roku su sledeća:

Kurs za obuku joga instruktora 2017/2018 - beogradska grupa

 1. Aleksandra Gerić
 2. Aleksandra El Tawil
 3. Aleksandra Kitanić
 4. Aleksandra Nikolić (Pančevo)
 5. Andrijana Seneši
 6. Bojana Slijepčević
 7. Branka Todorović
 8. Danijela Banović
 9. Danijela Čumić
 10. Danijela Tatović (Nova Varoš)
 11. Dragana Masnikosa
 12. Dragana Radulović (Sarajevo)
 13. Dragica Božović
 14. Dušica Božanić
 15. Ivana Perišić
 16. Ivana Protić
 17. Ivana Stanišić
 18. Jasmina Trijić
 19. Jelena Jovanović
 20. Jelena Dukić
 21. Jelena Misić
 22. Jelena Sinković
 23. Larisa Antonić (RU)
 1. Ljubinko Milutinović
 2. Maja Antonijević
 3. Maja Roslavcev
 4. Marija Lučić
 5. Marija Mukić
 6. Marijana Bošnjaković
 7. Marijana MIlićević
 8. Marina Milošević (Niš)
 9. Marko Ilić
 10. Milenka Perić
 11. Nataša Stojkić
 12. Sandra Mešić
 13. Sanja Stamenković (Niš)
 14. Sara Talijan (Lazarevac)
 15. Tanja Tomazin (Slovenija)
 16. Tijana Ivković (Lazarevac)
 17. Tina Pegan (Slovenija)
 18. Vladimir Gerga (Vršac)
 19. Zorica Janković
 20. Zorica Stojković

Posle zajedničkog ponavljanja (108x) mantre iz Išavasya Upanišade: Om Išavasyam Idam Sarvam.

Dragan je novim joga instruktorima pročitao sledeće Buddhine reči:

 

''Budite sami sebi svetlost;

 budite sami sebi utočište

ne odlazite nikada u spoljašnje utočište;

čvrsto se držite istine kao svetiljke;

čvrsto se držite istine kao utočišta;

ne tražite nikakvo drugo utočište osim sebe samog''

 

Buddha

Dana 10.06.2018. u Novom Sadu u Joga studiju Hipokrat, Dragan Lončar, Ivana Lončar i  Zoran Zrnić, su podelili sertifikate polaznicima kursa za obuku joga instruktora Vidya Yoga škole, generacija 2017-2018.

 

Imena joga instruktora koji su položili završni ispit su sledeća:

 1. Aleksandra Niškanović
 2. Alenka Djemrovski
 3. Bojana Radaković
 4. Maja Starčević
 5. Marina Majinski Novaković
 6. Milica Siriški
 7. Olja Ivanović
 8. Sanja Stojšin
 9. Sonja Petrov
 10. Vesna Jokišić

 

Dana 03.06.2018 Dragan i Ivana Lončar su nakon ponavljanja biđa mantre Lakšmi Devi, (108x)

učenicama Gorana Mojovića-Čarlija, u okviru kursa za obuku joga instruktora Vidya Yoga škole generacija 2017-2018 u Kragujevcu, podelio sertifikate.

Sledeća su imena joga instruktora iz Kragujevca koji su položili završni ispit:

 1. Aleksandra Busarac
 2. Branka Dačeski
 3. Danijela Gudžulić
 4. Jelena Nedović
 5. Jelena Šmigić
 6. Katarina Spasojević
 7. Maja Dimitrijević
 8. Slobodanka Đorđević Mladenović
 9. Svetlana Srna Borković
 10. Svetlana Grbović
 11. Vesna Bogićević
 12. Ivana Tanasković