Akreditovani programi za medicinare

1. Kurs "TEHNIKE PRAVILNOG DISANJA SA OSVRTOM NA JOGIČKO DISANJE"

A1-2472-11, nosi 3 boda, cena 3000 dinara
"Vidya yoga" škola i Dom zdravlja "Stari grad"
Kurs je održan 25. septembra u 9 h u prostorijama Crvenog krsta
Srbije (ul.Simina br 19) u okviru Simpozijuma KIM2011
predavači : Dragan Lončar, joga učitelj,Dr MIrjana
MIćović, Reiki učitelj, Sladjana Napijalo VMS,joga terapeut


2. KONFERENCIJA KVANTNO INFORMACIONA MEDICINA BAZIRANA NA AKUPUNKTURI I
SVESTI-KIM

2011, A1 2328-11 nosi 7 bodova
"Vidya yoga"škola  je tradicionalno  pokrovitelj Festivala zdravlja
Beograd (www.festival-zdravlja.com), u okviru koga je održana i Prva
konferencija iz kvantno informacione medicine bazirane na akupunkturi i
svesti"KIM 2011" ( www.qim2011.org) i to od 23. do 25. septembra 2011.
godine.
Učestvovao je učitelj joge  Dragana Lončara"Evolucija svesti" i to u
plenarnom delu, 24.septembra u sali opštine Stari grad.


3. KURS I KATEGORIJE "INTEGRATIVNA MEDICINA, KVANTNA MEDICINA, ENERGETSKO
DUHOVNA, HOMEOPATIJA"

A1 23 28- 11, Dom zdravlja "Stari grad" i Gradski sekretarijat za zdravstvo
nosi 6 bodova, besplatan

predavači :Dragan Lončar učitelj joge,Dr Mirjana
MIćović pedijatar, Reiki učitelj, Prof Dr Ljubo
Ristovski-fizičar, , Dr Zlata Ignjatić-fizijatar-
akupunkturolog, Dr Petar Dinić , neurolog-hiropraktičar,, Dr
Katarina Ljubinković, fizijatar, Reiki praktičar, Sladjana
Napijalo VMS, joga terapeut

Kurs je organizovan na KONGRESU PRIVATNIH LEKARA SRBIJE
6.OKTOBRA 2011. U 15 ČASOVA , U OKVIRU OKRUGLOG STOLA IZ ALTERNATIVNE
MEDICINE


4. LJUBAV-PUT KA DUHOVNOSTI

 akreditovan kurs A-1-3864-11 bice odrzan u sredu, 8. febuara 2012. u 15 h, u sali oopštine Stari grad, ul. Makedonska br.42. Predavači na kursu su: Dragan Loncar, učcitelj joge, Prof Dr Snežana Milenković, psiholog, Dr MIrjana Mićovć, pedijatar i Reiki učitelj. Kurs nosi 5 bodova za slušaoce i predvidjen je za lekare, medicinske sestre i tehničare.


5. STRES I DISANJE - AUTOGENI TRENING I JOGA RELAKSACIJA

A 1 - 1894/2012 tema: stres i disanje - predavač Dragan Lončar

A 1 - 1895/2012 tema: autogeni trening i joga relaksacija - predavač Dragan Lončar

Ovi programi su akreditovani pri lekarskoj komisiji Zdravstvenog Saveta pri Ministarstvu Zdravlja Rep. Srbije 17.05.2012.


6. ANTISTRES TEHNIKE BAZIRANE NA SVESTI

U okviru konferencijskog programa Prolećnog festivala zdravlja Beograd, organizovan je kurs: “ANTISTRES TEHNIKE BAZIRANE NA SVESTI”, koji će se održati 30. marta 2013. godine u velikoj sali Doma omladine Beograda, ul. Makedonska br. 22 , od 13 do 20 časova. Kurs je organizovan u saradnji sa “Fondom Prof. Dr Dejan Raković” i akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A13338 . Nosi 4 boda za slušaoce. Cena kursa je 1000 dinara. Na ovom kursu svi slušaoci će imati prilike da, pored teorijskog upoznavanja sa svim tehnikama prodju i kroz praktičan rad, kako bi eventualno mogli da ih primene i u svojoj praksi ili svakodnevnom životu.

Predavači:

13,00- 14,00 “Stres i antistres, holistički kvantno informacioni okvir”, Prof Dr Dejan Raković, ing.

14,00-15,00 “Molitva, transpersonalna antistres psihoterapija”, Prof Dr Snežana Milenković, psiholog

15,00-16,00 “Autogeni trening, antistres program”, Dr Milka Ćosović, sertifikovani instruktor AT

16,00-17,00 “ EFT ,tehnika emocionalne slobode”, Jasmina Kovačev, sertifikovani instruktor EFT

17,00-18,00 “Joga i stres”, Dragan Lončar, učitelj joge

18,00-19,00 “Reiki, antistres tehnika za zdravstvene radnike”, Dr Mirjana Mićović, Reiki učitelj

19,00-20,00 “Qi Gong, tradicionalna antistres tehnika u Kini”, Vladan Vidović, učitelj QI Gonga

1. Kurs "TEHNIKE PRAVILNOG DISANJA SA OSVRTOM NA JOGIČKO DISANJE"

A1-2472-11, nosi 3 boda, cena 3000 dinara
"Vidya yoga" škola i Dom zdravlja "Stari grad"
Kurs je održan 25. septembra u 9 h u prostorijama Crvenog krsta
Srbije (ul.Simina br 19) u okviru Simpozijuma KIM2011
predavači : Dragan Lončar, joga učitelj,Dr MIrjana
MIćović, Reiki učitelj, Sladjana Napijalo VMS,joga terapeut


2. KONFERENCIJA KVANTNO INFORMACIONA MEDICINA BAZIRANA NA AKUPUNKTURI I
SVESTI-KIM

2011, A1 2328-11 nosi 7 bodova
"Vidya yoga"škola  je tradicionalno  pokrovitelj Festivala zdravlja
Beograd (www.festival-zdravlja.com), u okviru koga je održana i Prva
konferencija iz kvantno informacione medicine bazirane na akupunkturi i
svesti"KIM 2011" ( www.qim2011.org) i to od 23. do 25. septembra 2011.
godine.
Učestvovao je učitelj joge  Dragana Lončara"Evolucija svesti" i to u
plenarnom delu, 24.septembra u sali opštine Stari grad.


3. KURS I KATEGORIJE "INTEGRATIVNA MEDICINA, KVANTNA MEDICINA, ENERGETSKO
DUHOVNA, HOMEOPATIJA"

A1 23 28- 11, Dom zdravlja "Stari grad" i Gradski sekretarijat za zdravstvo
nosi 6 bodova, besplatan

predavači :Dragan Lončar učitelj joge,Dr Mirjana
MIćović pedijatar, Reiki učitelj, Prof Dr Ljubo
Ristovski-fizičar, , Dr Zlata Ignjatić-fizijatar-
akupunkturolog, Dr Petar Dinić , neurolog-hiropraktičar,, Dr
Katarina Ljubinković, fizijatar, Reiki praktičar, Sladjana
Napijalo VMS, joga terapeut

Kurs je organizovan na KONGRESU PRIVATNIH LEKARA SRBIJE
6.OKTOBRA 2011. U 15 ČASOVA , U OKVIRU OKRUGLOG STOLA IZ ALTERNATIVNE
MEDICINE


4. LJUBAV-PUT KA DUHOVNOSTI

 akreditovan kurs A-1-3864-11 bice odrzan u sredu, 8. febuara 2012. u 15 h, u sali oopštine Stari grad, ul. Makedonska br.42. Predavači na kursu su: Dragan Loncar, učcitelj joge, Prof Dr Snežana Milenković, psiholog, Dr MIrjana Mićovć, pedijatar i Reiki učitelj. Kurs nosi 5 bodova za slušaoce i predvidjen je za lekare, medicinske sestre i tehničare.


5. STRES I DISANJE - AUTOGENI TRENING I JOGA RELAKSACIJA

A 1 - 1894/2012 tema: stres i disanje - predavač Dragan Lončar

A 1 - 1895/2012 tema: autogeni trening i joga relaksacija - predavač Dragan Lončar

Ovi programi su akreditovani pri lekarskoj komisiji Zdravstvenog Saveta pri Ministarstvu Zdravlja Rep. Srbije 17.05.2012.


6. ANTISTRES TEHNIKE BAZIRANE NA SVESTI

U okviru konferencijskog programa Prolećnog festivala zdravlja Beograd, organizovan je kurs: “ANTISTRES TEHNIKE BAZIRANE NA SVESTI”, koji će se održati 30. marta 2013. godine u velikoj sali Doma omladine Beograda, ul. Makedonska br. 22 , od 13 do 20 časova. Kurs je organizovan u saradnji sa “Fondom Prof. Dr Dejan Raković” i akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A13338 . Nosi 4 boda za slušaoce. Cena kursa je 1000 dinara. Na ovom kursu svi slušaoci će imati prilike da, pored teorijskog upoznavanja sa svim tehnikama prodju i kroz praktičan rad, kako bi eventualno mogli da ih primene i u svojoj praksi ili svakodnevnom životu.

Predavači:

13,00- 14,00 “Stres i antistres, holistički kvantno informacioni okvir”, Prof Dr Dejan Raković, ing.

14,00-15,00 “Molitva, transpersonalna antistres psihoterapija”, Prof Dr Snežana Milenković, psiholog

15,00-16,00 “Autogeni trening, antistres program”, Dr Milka Ćosović, sertifikovani instruktor AT

16,00-17,00 “ EFT ,tehnika emocionalne slobode”, Jasmina Kovačev, sertifikovani instruktor EFT

17,00-18,00 “Joga i stres”, Dragan Lončar, učitelj joge

18,00-19,00 “Reiki, antistres tehnika za zdravstvene radnike”, Dr Mirjana Mićović, Reiki učitelj

19,00-20,00 “Qi Gong, tradicionalna antistres tehnika u Kini”, Vladan Vidović, učitelj QI Gonga