Život Šri Šankaračarije – Aleksandra Zaharijević

 

 

Sažetak

Indija je u vreme Šankare bila politički podeljena i socijalno nesređena zemlja. Unutar zemlje postojala su brojna mala kraljevstva koja su imala malo toga zajedničkog i koja su se međusobno takmičila za prevlast. Mržnja je rađala mržnju; a mir je žrtvovan oltaru sebičnosti i pohlepe. Na jednoj strani su bili bukvalisti i ritualisti, koji su se držali tekstova iz skripti bez duhovnog učešća. Sa druge strane su bili nihilisti i ikonomrsci, koji su želeli da unište sve što je bilo sveto i staro. Konflikt je bio izražen među filozofskim školama kao i neprijateljstvo među različitim religijskim sektama. I učenjaci i laici, su očigledno zaboravili osnovna Vedska učenja da je Realnost samo Jedna.
I u tom vremenu krize i pometnje rođen je Šankara. Proveo je ceo svoj prekratak ovozemaljski život celivajući rane srca i uma, i pokazujući ljudima put ka duhovnoj svesti i zdravlju. Prepoznao je bolest koja je nagrizala vitalne organe društva kao onu koja svoje korene ima u raskolu i prepisao jedini lek koji će dati efikasno izlečenje – očuvanje znanja o jedinstvu, Upanišadske filozofije nepodeljenog Duha. Ovaj vremenski svemoćan lek je imao poseban značaj u vreme Šankare, a ima ga i u našem vremenu.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]