Život i delo najvećih svetskih filozofa – Jana Radivojević

 

 

Sažetak

PITAGORA SA SAMOSA
ROĐEN: oko 570. g. pr. Hr., Samos
UMRO: oko 500. g. pr. Hr., Metapont
GLAVNA PODRUČJA ZANIMANJA: matematika, nauka
UTICAJI: Tales, Anaksimandar, Anaksimen
UTICAO NA: Heraklita, Parmenida, Sokrata, Platona, Aristotela
Činjenica da je Zemlja manje-više okrugla, a ne ravna, poznato je od Pitagorinog doba, a to su znale generacije filozofa i naučnika. Danas je gotovo posvemašnje uverenje da su ljudi mislili kako je Zemlja ravna dok Kolumbo nije dokazao suprotno. Čini se kako to verovanje potiče iz nemačkog romana iz 19. veka o Kolumbu, tadašnje uspešnice, a danas potpuno zaboravljenog dela....

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]