Yoga put samospoznaje – Maja Radojković

 

 

Sažetak

Energija početka, energija stvaranja. Jedinstvo svega, sve u jednom
sadržano, Jednost.
Jednost, kao takva, kao ono sto jeste, izjavljuje svojim postojanjem:
tišina, praznina, punoća, ne-pokretnost, gustina, svetlost, ljubav, lakoća,
ispunjenost – Ja sam. U svakom sam srcu, u svakom trenutku prebivam u
Tebi; činim sva tvoja tela, ispraćam svaki tvoj udah i izdah, boravim iza
svake tvoje misli, ispoljavam se u svim tvojim osećanjima. Da li me vidiš,
možeš li me spoznati sa svoja dva blistava oka? Osećaš li kako isunjavam
svaku tvoju ćeliju i kako se prostirem na čitav onaj prostor okolo? Da li znaš
da si Ti u stvari Ja i da sam Ja Ti? Mi smo zajedno, dok stvarnost percipiraš
na nivou dvojstva, odvojenosti… I mi smo Jedno, kada napustiš i taj koncept
uma, nastavljajući da postojiš van svih ograničenja, koja si, jednom, za sebe
izabrala.
Sada se već možeš zapitati: “Zar sam Ja sama izabrala da se odvojim
od Tebe, koji si sve, da Jedinstvo zamenim za dualnost, za, rekla bih,
beskrajno ograničeno spoznavanje sveta? Zašto bih tako nešto učinila?” I
evo mog odgovora: “Ti divna, Božanstvena manifestacijo, kako bi spoznala
svoju lepotu i ono sto jesi, da nemaš kao svoj odraz i sve ono što nisi? Kako
bi raj mogla spoznati kao takav, ako nemaš iskustvo njegove suprotnosti,
pakla? Kroz Tebe Ja spoznajem Sebe; tvoj jedini zadatak je da se toga setiš
ako želiš da ponovo doživiš iskustvo jednosti. Seti se, kako si sama pristala
na Božju igru, kako si bila ushićena i puna radosti pred neizvesnošću koji
ćemo ples izabrati. Znala si, a to znaš i sada, da nikada nismo odvojeni, i da
to nikada nismo ni bili. Ti samo veselo plešeš, a Ja sa radošću posmatram
svaki tvoj korak. Idi sada, i ispričaj svetu svoje spoznavanje moje kreacije –
Tebe.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici