Yoga Pranayama – Mirjana Đorđević

 

 

Sažetak

PRANA I PRANAYAMA Pranu je veoma teško objasniti. Prana predstavlja životnu energiju Univerzuma na svim nivoima, to je psihička, mentalna, intelektualna, seksualna, spiritualna, kosmička energija. Sve energije koje vibriraju predstavljaju pranu. Sve fizičke energije kao što su toplota, svetlost, gravitacija, magnetizam i elektricitet su takođe prana. To je skriveni energetski potencijal u svim živim bićima koji se oslobađa u potpunosti u slučaju opasnosti. Prana je osnovni pokretač svih naših aktivnosti. To je energija koja stvara, štiti i uništava. Snaga, živahnost, vitalnost, život i duh su sve oblici prane. Prema Upanišadama Prana je princip života i svesti. Ona se izjednačava sa stvarnim bićem (Atma). Prana je dah života za sva bića u univerzumu. Ona se rađaju kroz nju i žive sa njom a kada umru njihov individualni dah se rastapa u kosmičkom dahu. Prana je središte "Točka života" i sve se u njoj uspostavlja. Prana je izvor svog znanja, ona je Kosmička Ličnost (Puruša) iz Samkhya filozofije i zato yogi traži spas u prani.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici