Yoga nidra – Suzana Vučanović

 

 

Sažetak

UVOD
Napetost predstavlja svakodnevnicu velikog broja ljudi, iz nje nastaje stres a iz stresa
razvijaju se mnoge bolesti od kojih su mnoge neizlečive ili imaju smrtonosan ishod.
Mnogi ljudi će reći da nema načina da se odmore i da često puta se posle spavanja
osećaju gore nego da nisu ni spavali.Sve češće pribegavaju lekovima za smirenje i
spavanje, kao raznim drogama i alkoholu. S druge strane dobra stvar života u
dvadeset prvom veku je dostupnost informacija i znanja. Danas više nego u bilo
kojem vremenskom razdoblju iz prošlosti u stanju smo da, ako imamo taj poriv da
pronađemo mir, možemo pomoći sebi pa čak i drugima.
Ako se vratim na napetost i uznemirenost koje se gomilaju u čoveku tada nesumnjivo
dolazim do zaključka da je yoga nidra najbolji i najlakši način da čovek dosegne
dublje nivoe sebe.
U prevodu yoga nidra znači psihički (svesni) san yogina,a Swami Satjananda ju je
definisao kao relaksaciju postignutu sabranošću uma. Jedinstvo sa božanskim postiže
se u stanju svesnosti –svesnosti o identifikaciji sa telom.
Yoga nidra je sistemski metod kojim se postiže potpuno fizičko, mentalno i
emocionalno opuštanje. Cilj koji se njome postiže jeste odmor, relaksacija i
samoiscelivanje. Relaksacija nije ograničena sa osećanjem već umirenošću uma gde
je proces razmišljanja u prekidu i um je stopiran. Relaksacija ne podrazumeva
spavanje. Relaksacija podrazumeva osećaj blaženstva-neograničeno blaženstvo u
otkrivanju sebe. A taj osećaj opušta unutrašnje biće. Yoga nidra je zato yogičko
spavanje gde je yogi svestan svega i um je stopiran.To je dinamičko spavanje.
U toku yoga nidre osoba ima utisak da spava dubokim snom. Zapravo telo je opušeno
i osoba je fikusirana i potpuno svesna tela koje spava. Osoba je svesna dok se telo
nalazi u stanju duboke relaksacije. Ovo stanje se postiže kada se um nalazi u alfa
stanju. Tada podsvest i svest komuniciraju između sebe. Um je podešen da prodre u
dublje područje života izvan spoljašnjih iskustava. Ovakav vid unutrašnje svesnosti
koja je isključena od spoljašnjeg sveta je moćna i može se primeniti na različite
načine u životu za srećniji život za npr. promenu navika, povećanje memorije,
kreativnosti, budnosti, bistrine, izlečenje bolesti i sl.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici