Yoga B.K.S. IYENGAR – Anita Batričević

 

 

Sažetak

B.K.S. Iyengar (Belur Krishnamachar Sundararaja Iyengar; rođen 14. 12.1918 u Beluru,
Karnatka) je osnivač smera Iyengar joge, jedne od formi Hatha-joge. Tokom
višedecenijskog rada u oblasti joge, sistematski je organizovao asane, proučio
detaljno njihovo dejstvo na telo, duh i um čoveka, a njegov stil je pre svega postao
prepoznatljiv po korišćenju pomoćnih sredstava pri vežbanju asana kao što su
kaiševi, blokovi, jastuci i slično, takozvani „props“. Pomoćna sredstva treba da
pomognu vežbaču da zauzme i teže asane, kao i da lakše asane dublje doživi i
iskusi.
Tipično za njegov stil vežbanja su sledeća tri aspekta:
1. Tehnika – veoma precizno usmerenje pri vežbanju kao i povremeno korišćenje
gore navedenih pomoćnih sredstava radi olakšanja ali i intenziviranja tačnosti
vežbanja.
2. Trajanje –koliko dugo vežbač ostaje u položaju kako bi se telo ojačalo i
istovremeno mišići istegli i kako bi nastalo pozitivno delovanje asane na biohemisjkom
i psihičko-mentalnom nivou..
3. Sekvenca – koje asane odgovaraju spoljašnjim (npr. vremenskim uslovima,
doba dana) i unutrašnjim uslovima (nervnom i telesnom stanju vežbača).
Kombinacija ova tri aspekta

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici