Užitkom do zdravlja – Malena Selić

 

 

Sažetak

Stranputica volje
Oni koji sputavaju želju to čine jer im je ona dovoljno slaba da bude sputana; na njeno mesto
stupa sputavač ili Razum i zavladava nevoljnim.
Vilijem Blejk
Vidi koliko koverata možeš da poližeš za sat vremena, a u sledećem probaj da nadmašiš taj
rekord.
Direktor Skiner, „Simpsonovi“
Misleći da nemaju dovoljno jaku snagu volje mnogi padaju u očajanje na samu pomisao da
promene sopstvenu ishranu.
Čime drugim, do nedovoljno jakom snagom volje, objasniti postojanje štetnih navika u jelu
uprskos svesti o posledicama? Čime drugim objasniti celodnevno prežderavanje posle
celonedeljne disciplinovane dijete? Čime drugim objasniti proždiranje krofne uprkos iskrenom i
opravdanom samoobećanju da ćemo ih se sasvim odreći? Kao da nas je snaga volje izdala
predajući vlast trenutnoj slabosti.
Naravno, ovo uzdanje u snagu volje u našem društvu ne odnosi se samo na ishranu. Često nam se
čini da bismo bez snage volje po vasceli dan lenčarili ne radeći ništa osim ispunjavanja
najosnovnijih potreba i zadovoljstava. „Šta bi se desilo kad bismo naprasno ostali bez snage
volje?“ pitam ljude. Većina odgovara kako bi se najverovatnije uspavala, izostala sa posla, pojela
preobilan doručak, za čim bi usledio čitav niz samougađanja, nemara i malodušnosti.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]