Uticaj joge na zdrav i srećan emotivan život – Lidija Spasić

Total Downloads230
Total Views495
Size0.00 KB
Download

 

 

Sažetak

1. Razumevanje prirode emocije
Emocije ne mogu biti trajne. Reč „emocija“ potiče od reči „motio“, što znači pokret. One se kreću - zato se i zovu „emocije“. Od jedne do druge, vi se stalno menjate. U jednom trenutku ste tužni, u sledećem ste srećni; ovog trenutka ste ljuti, a već sledećeg saosećajni. U ovom trenutku nekog volite, već sledećeg ste ispunjeni mržnjom; jutro je bilo divno, a noć je grozna. I tako se to nastavlja. Ovo ne može biti vaša priroda, jer potrebno je da iza svih ovih promena postoji nešto poput niti koja će ih držati na okupu.
U vencu se vidi cveće, ali ne vidite nit. Emocije su kao cveće u vencu. Ponekad procveta bes, ponekad tuga, nekad sreća, nekad bol, a neki put procveta patnja. Ove emocije predstavljaju samo cveće, dok je vaš ceo život venac. Nit mora da postoji; u suprotnom, odavno biste se rasuli na delove. Vi trajete kao celina. Vašim emocijama, osećanjima, mislima -čitavom paletom alatki uma - manipuliše spoljašnjost. Um jeste mehanizam koji snima iskustva iz spoljašnjeg sveta, a zatim reaguje i odgovara u skadu sa tim. To niste vi. Psiholozi, nažalost, misle da je um sve, i da iznad njega nema ničega.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici