Um upravlja telom – Nada Babić

 

 

Sažetak

Jedan mladi britanski lekar je 1952. godine napravio grešku. To je bila greška koja će
dr.Albertu Masonu doneti kratkotrajnu naučnu slavu. Mason je pokušao, da bradavice kod
petnaestogodišnjeg dečaka, izleči hipnozom. On i drugi lekari uspešno su primenjivali hipnozu
u lečenju bradavica, medjutim ovo je bio posebno tvrdokoran slučaj. Dečakova koža bila je
toliko gruba da je više ličila na slonovsku nego na ljudsku, osim na grudima gde je imao
normalnu kožu.
Masonova prva hipnotička seansa bila je usredsredjena na jednu ruku. Nakon što je dečak ušao
u hipnotički trans, Mason mu je rekao da će se koža na toj ruci izlečiti i pretvoriti se u zdravu
ružičastu kožu. Kada se dečak vratio nakon nedelju dana, Mason je bio zadovoljan videvši da
ruka izgleda zdravo. Medjutim, kada je Mason doveo dečaka kod hirurga koji ga je ranije
neuspešno lečio presadjivanjem kože, saznao je da je učinio medicinsku grešku. Ugledavši
dečakovu ruku, hirurg je razrogačio oči od zaprepašćenja. Tada je rekao Masonu da dečak ne
boluje od bradavica, nego od smrtonosne genetske bolesti zvane kongenitalna (urodjena)
ihtioze. Suzbivši simptome bolesti koristeći „samo snagu uma“, Mason i dečak postigli su ono
što se do tada smatralo nemogućim. Mason je nastavio sa hipnotičkim seansama i to sa
zapanjujućim rezultatima. Veći deo dečakove kože je vremenom izgledao kao dečakova
zdrava, ružičasta ruka nakon prve hipnostičke seanse. Dečak, koga su u školi ranije
nemilosrdno zadirkivali zbog kože grotesknog izgleda, počeo je da vodi normalan život.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]