Uloga joge u lečenju depresije – Zorana Neofitović

Total Downloads1580
Total Views1154
Size0.00 KB
Download

 

 

Sažetak

Tokom poslednjih nekoliko godina se u naučnoj zajednici sve više izučavaju različiti alternativni načini lečenja kako fizičkih, tako i mentalnih oboljenja. Jedna od sve zastupljenijih bolesti današnjice u okviru mentalnih oboljenja je depresija, koja po poslednjim istraživanjima pogađa preko 120 miliona ljudi širom sveta, i po statistikama se ovaj broj uvećava za oko 20% svake godine.
Razlozi i uzroci ove bolesti su razni i variraiju od bioloških do socioloških uticaja, dok se sam pojam depresije ogleda u produženom stanju tuge, gubitku interesovanja i osećaju beznadežnosti kod ljudi koje pogađa, i koja ukoliko se ne tretira u krajnjoj liniji može dovesti do suicida. Kao paradoks tome, istraživanja su pokazala da znatan broj ljudi ne zatraži medicinsku ili drugu vrstu pomoći u ovim slučajevima, iako se ovo stanje može uspešno tretirati kombinovanom terapijom medikamentima, dobro struktuiranom psihoterapijom i blagom fizičkom aktivnošću.
Kao jedan od alternativnih načina u lečenju depresije sve češće se, čak i od strane lekara preporučuje joga, koja deluje ne samo na fizički, već i na mentalni aspekt, dajući time jedan holistički pristup ublažavanju i otklanjanju simptoma depresije kod ljudi.
Sami položaji koji se izvode u yogi ili asane, struktuirani su na način da po potrebi energizuju, osnažuju ili opuštaju čitavo telo, čime se postepeno rastvara inertnost i pasivnost karakteristična za ljude sa dijagnostikovanom depresijom. Sa druge strane, vežbe disanja i koncentracije kod ovih pacijenata umiruju um i vraćaju im mir, stabilnost i jasnoću misli.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici