Ti si gospodar svoje sudbine od Šri Svami Šivananda – Anica Stojanović

 

 

Sažetak

FILOZOFIJA I VEDANTA
TI SI GOSPODAR SVOJE SUDBINE
Hrabrost je tvoje prirodno pravo, ali ne i strah; mir je tvoje uzvišeno nasleđe, ali
ne i nemir. Besmrtnost je tvoje prirodno pravo, ali ne i smrtnost; snaga, ali ne i
slabost; zdravlje, ali ne i bolest, blaženstvo, ali ne i tuga; znanje, ali ne i
neznanje.
Bol, tuga i neznanje su iluzorni; oni ne mogu živeti. Blaženstvo, radost i znanje
su istiniti; oni ne mogu umreti.
Ti si arhitekta sopstvene sudbine. Ti si gospodar sopstvene sudbine. Ti možeš
učiniti stvari i opovrgnuti ih. Ti seješ radnju i žanješ težnju. Ti seješ težnju i
žanješ naviku. Ti seješ naviku i žanješ svoj karakter. Ti seješ svoj karakter i žanješ
svoju sudbinu. Na taj način, sudbina jeste tvoja kreacija. Nju možeš preokrenuti
ukoliko želiš – subina je snop navika.
Purushatra je lični napor. Purushatra ti može dati bilo šta. Promeni svoje
navike. Promeni način na koji razmišljaš. Možeš osvojiti svoju sudbinu.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]