Taoizam – Lao-ce i Čuang-ce – Maja Milosavljević

 

 

Sažetak

Istoričar Ssu-ma Č'ien nije zapisao godinu Lao-ceovog rođenja. Tradicionalno se
pretpostavlja da se rodio 604. godine pre nove ere (a prema nekima 571.)
Rodio se u selu Kuh-si Yen, u pokrajini Li, u državi Č'u... Bio je hroničar u arhivama
dinastije Ču... Negovao je vrlinu tao. Težio je za tim da ostane skriven i bezimen. Dugo je
živeo kod Čua, a kada je uvideo da oni idu putem propasti, otišao je. Na granici mu je
čuvar Yin Hsi rekao: "Pre nego što odeš, zahtevam da mi napišeš knjigu!" Tada je Lao-ce
napisao knjigu u dva dela u kojoj govori o vrlini taoa i o njegovoj vrlini (te), u pet hiljada i
više reči. Niko ne zna dokle je stigao.
Ssu-ma Č'ien, Ših-či, LXIII
Prvi nepotpuni prevod Lao-ceove knjige Tao te đing u Evropi objavio je utemeljitelj
sinoloških studija u Francuskoj, Abel Rémusat, godine 1820. On termin tao prevodi sa raison
(um).

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici