Tantra – život i smrt – Mirjana Škobić

 

 

Sažetak

Nepoznati svemir: Moje telo
Telo je kamen temeljac tantričke katedrale. Telo, prema Tantri, nije ni
skromni sluga niti drhtavi kostur, kako ga je Turen nazvao na bojnom polju,
niti antiteza spiritualizma, izvor sirovih apetita, pohabani omotač koji treba
potčiniti i disciplinovati da bismo spasili svoju dušu. Tantra smatra da je telo
mnogo više nego prekrasni instrument za izražavanje ili divni biološki
mehanizam, već samtra da je telo božansko. Božansko telo? Dobro, neko može
obožavati mozak, mesto gde boravi svest, ali našu utrobu!
Da bi neko potpuno razumeo ovu ključnu ideju Tantre potrebno je da shvati
sledeće:
- Stvarno telo čoveka je zapravo neverovatno složen svemir koji ima svoj
tajni život kojeg nismo svesni;
- Telo koje doživljavamo kao svoje je zapravo slika, odraz, mentalna
konstrukcija i to je jedini aspekt koji poznajemo;
- Telo je stvorila i potaknula Kreativna Inteligencija, ona ista koja je
stvorila svemir i koja ga pokreće, od sićušne subatomske čestice do
bezbroj džinovskih galaksija;
- Telo u svojoj dubini čuva neotkrivene potencijale, izvanredne energije od
kojih većina ostane neistražena kod običnih muškaraca i žena, ali koje se
tantričkom praksom mogu probuditi i razviti.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]