Suština Dharme, prema Patrul Rinpoche – Aleksandra Lipotanović

 

 

Sažetak

Kao što znate, Tri Dragulja ovde se odnose na tri uzvišena objekta utočišta – Buddhu, Dharmu i Sanghu.
Ovaj iskaz stovanja naglašava ulogu i važnost koje ima čak i puki čin slušanja imena Tri Dragulja.
Ako se zapitamo koliko je onih među svim ljudskim bićima koji su istinski okrenuti traženju suštinskog
smisla svojih života, tada ćemo uvideti da su oni vrlo retki. Zaista je čudesno kada neko stvarno želi da da
dublji smisao svom životu.
Među onima koji zaista to žele učiniti, koliko ih ima tu sreću da se sretne s autentičnim putem i makar čuje
ime Tri Dragulja? Ako mi danas imamo tu veliku sreću, moramo znati da ona nije došla niotkuda. Ona je
posledica naših prošlih molitvi, prošlih težnji i prošle karme. Učiniti kontakt s Tri Dragulja, makar na način
da samo čujemo njihovo ime, jednako je sađenju semena oslobođenja u našu struju svesti.
To je razlog zašto velika bića, veliki učitelji, ime Triju Dragulja uvek kazuju svim bićima, posebno
životinjama.
Na primer, kada bi Khyentse Rinpoche putovao automobilom, kada bi video neku zivotinju duž puta otvorio
bi prozor i glasno uzvikivao ime Tri Dragulja, sve u cilju da uspostavi vezu s njima i u njihovu svest posadi
seme oslobođenja.
Zbog neizmerne dobrobiti uspostavljanja veze s imenima Tri Dragulja svuda u Tibetu, gde god da krenemo,
možemo videti da su na velikim stenama svuda uklesane Mani mantre, iskazi poštovanja Buddhama te statue
i crteži Buddha. Umesto oglasa za automobile, električne uređaje i slične stvari, mi imamo podsetnike na Tri
Dragulja.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]