Suočavanje sa realnošću, prema Šri Anirvana – Sonja Bela

 

 

Sažetak

Većina ljudi živi običan život, pod uticajem nekog nevidljivog impulsa, kao u dubokom snu ili
pod narkozom. Iako mu ništa ne nedostaje, ovakva vrsta života nema ni duhovno stremljenje ni
dubinu. Samo se nekolicina probudi. Opterećeni bolom koji je izazvan neadekvatnošću koju vide
i osećaju oko sebe, i težeći ka životu koji transcendira uobičajene fizičke potrebe, nagone i
mentalne asocijacije, oni konačno bivaju apsorbovani u novi upit. Tako počinje putovanje ka
celovitom životu, u tajnosti srca i bezgraničnoj nezavisnosti duše.
Traganje je integralno, što se tek naslućuje u kolektivnoj svesti, u kojoj tek počinje da se
iskazuje; to je težnja da se ostvari potpuno svestan život, koji funkcioniše ovde i sada. Prepreke
potiču iz suženog pogleda, koji stvarnost posmatra ne kao celinu, već kao entitet podeljen na
materiju i svest. Drugim rečima, Totalitet1 u kom se sve polarnosti tope, pogrešno je shvaćen kao
„celina” podeljena na dva dela, zbog čega je „integralna Istina” ostala zbunjujuća i nedostižna.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici