Staza duhovne prakse – Sadhana pada – Jadranka Kulić, Vladimir Kočiš Tubić

 

 

Sažetak

Tapahsvadhyayeshvarapranidhanani kriyayogah
Tapah: asketizam, trapljenje, samopročišćenje; svadhyaya: samoposmatranje,
proučavanje spisa koji nas vode ka poznavanju sebe; ishvara pranidhana:
predavanje Bogu (uzvišenom sopstvu); kriya yoga: praktičan metod (tehnika joge)
Tapas, svadhjaja i išvara pranidhana su tehnike Krija
joge.
Doslovno, reč tapas znači izgoreti, zagrejati. Uglavnom se prevodi
kao asketizam, trapljenje, ispaštanje, a zapravo predstavlja proces
potpunog samopročišćenja. U Bhagavad Giti je rečeno da vatra uvida,
jnana, spaljuje čitavo skladište karme, odnosno sve akumulirane karme,
sadašnje karme koje stvaramo kao i one koje su se već ispoljile.
Nagarjuna, čuveni indijski filozof, je rekao da seme koje nije sprženo
rađa novo semenje i plodove. Na isti način, kada ćitta (um, celokupna
svest) nije oslobođen od samskara (potisnutih impresija), on je u stanju
da proizvede još više samskara i reinkarnacija. Samo sprženo, uništeno
seme je nesposobno za reprodukciju i ovaj proces predstavlja tapas,
tehniku samopročišćenja.
Kada um nije toliko zatrpan nečistoćama u vidu samskara, on ne
zahteva veliko sređivanje, ali kada je avidja (neznanje) preveliko postaje
neophodno da se impresije izlože, bace u vatru. Tapas je sadhana
(spiritualna praksa) koja pročišćava um zatrpan neznanjem (avidja).
Tapas takođe znači konzerviranje toplote i energije. Omogućuje
stvaranje toplote u fizičkom telu, kao u pranajami. Reč tapas se ovde
koristi u veoma bogatom značenju.Tako se u 32. sutri ovog poglavlja ona
pojavljuje i predstavlja osnovnu sadhanu (spiritualnu praksu). U ovoj sutri
tapas se ne koristi u smislu askeze i trapljenja, već u smislu generisanja,
odnosno stvaranja i očuvanja toplote. Ona se generiše pomoću tehnika
pranajame, hatha jogom, mudrama i bandhama, koncentracijom,
brahmačarijom (kontrolom seksualne energije) i ahimsom (nenasiljem).
Ovim tehnikama se ne generiše samo fizička toplota, već isto tako i
toplota na energetskom, mentalnom i duhovnom nivou.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]