Šri Rama – Martin Kuraj

 

 

Sažetak

Ljudske rase i poreklo religije
>>Nebo je Otac moj koji me je rodio. Moja je porodica sav prostor ovaj
nebeski. Majka moja je velika Zemlja. Najuzvišeniji deo njene površine je
materica njena, i tu Otac oplođuje utrobu one koja je supruga njegova i kćer
njegova<<. To je ono što je pevao, ima tome četiri ili pet hiljada godina, pred
zemljanim oltarom na kojem je gorela vatra od isušene trave, vedistički
pesnik. Najdublje obožavanje i grandiozna svest dišu iz ovih neobičnih reči.
One sadrže tajnu dvostrukog porekla roda ljudskoga. Stariji i superiorniji od
same zemlje je božanski tip čoveka, a poreklo duše njegove je nebesko.
Međutim, njegovo telo je proizvod zemaljskih elemenata oplođenih
kosmičkom suštinom. Zagrljaj Urana i velike Majke izražava se na jeziku
Misterija slikom kiša duša ili duhovnih monada koje stižu da oplode klice i
zametke zemaljske, a to je princip organizacije bez koga bi materija bila
samo inertna i neodređena masa.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]