Sphota – spoznaja govora i konačnost značenja – Tijana Milanović

 

 

Sažetak

Same po sebi, reči nisu stvarne, te nauka koja se bavi rečima jeste nauka koja
se bavi jednim imaginarnim svetom. Međutim, naizgled paradoksalno, to ne
znači da je imaginarni svet manje stvaran, odnosno da nema spoznajnu
vrednost. Postojanje ne mora biti fizičko. Naprotiv, postojanje je pre svega
mentalna kategorija – sve što se može zamisliti, postoji. Stoga i predmeti
postoje kao mentalne kategorije – svaki predmet koji možemo zamisliti,
postoji. Nemogućnost postojanja tog predmeta ograničena je na njegov fizički
aspekt, a ne mentalni, pošto ono što ne možemo zamisliti, to ne postoji.
U osnovi svake spoznaje, koja je mentalna, leži univerzalni aspekt onoga
što se spoznaje. Svaka pojedinačna stvar koja se spoznaje spoznata je u odnosu
na drugu pojedinačnu stvar s kojom deli određene karakteristike. Stolicu
spoznajemo zato što deli određene karakteristike sa drugim stolicama, a
drugačija je od, na primer, stolova. Stoga, da bismo mogli spoznati neku stvar,
nije dovoljno samo da je zamislimo, već je potrebno da je isprva možemo
zamisliti – potrebno je da ona deli određene univerzalne karakteristike sa
drugim stvarima. Bez tih karakteristika, stvar nije moguće spoznati, pošto je ne
možemo zamisliti. Samim tim, ono što postoji, što se može zamisliti, postoji
jedino zato što učestvuje u nečemu što je univerzalno.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]