Sistematska desenzitizacija – Jelena Radosavljević

 

 

Sažetak

Sistematska desenzitizacija
Većina tehnika bihejvioralne terapije koje leče neosnovane strahove analogne su lečenju eksperimentalnih
neuroza opisanih u prethodnom poglavlju. Ovo je veoma jasno kod najčešće primenjivane tehnike,
sistematske desenzitizacije; međutim, jedan metod koji im je još sličniji je opisan mnogo vremena pre nego
što su ovi eksperimenti izvršeni.
Rani metod
Do pre pola veka, nisu postojali naučno uspostavljeni okviri za lečenje neosnovanih strahova. Tada, oko 1920.
godine, utemeljivač bihejviorističkog pokreta, Dr. John B. Watson, bio je podstaknut ranijim eksperimentima
o učenju da predloži određene postupke koje bi bilo razumno isprobati. Jedan od njih je bilo uvođenje, uz
prisutan odgovor strahom, drugih odgovora koji bi se sa strahom takmičili. Nekoliko godina nakon toga, Dr.
Mary Cover Jones, psiholog na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, koja je bila studentkinja profesora Watsona,
primenila je ovaj predlog na lečenje dečijih strahova, i bila je izuzetno uspešna u većem broju slučajeva. U
radu koji je postao i do sada ostao opšte priznat, a koji je objavila 1924, ona je opisala lečenje trogodišnjeg
dečaka po imenu Peter, koji je imao veliki strah od zečeva i manji strah od krznenih kaputa, perja i pamuka.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici