Sanskritska literatura – Anka Marjanović

 

 

Sažetak

SANSKRIT LITERATURA
Sanskrit literatura se može klasifikovati u šest ortodoksnih i četiri sekularna poglavlja. Šest ortodoksnih poglavlja formiraju autoritativne Hindu zapise. Četiri sekularna poglavlja predstavljaju kasniju razvojnu fazu u klasičnoj Sanskrit literaturi.
Šest zapisa su: (i) Sruti, (ii) Smriti, (iii) Itihasas, (iv) Puranas, (v) Agamas i (vi) Darsanas.
Četiri sekularna zapisa su: (i) Subhashitas, (ii) Kavyas, (iii) Natakas, (iv) Alankaras.

ZAPISI

SRUTI

Sruti se nazivaju Vede ili Amnaja. Hindusi su primili njihovu religiju kroz otkrovenje Veda. Oni su direktna intuitivna otkrovenja i smatra se da su Apaurusheja ili u potpunosti nadčovečanski, bez nekog konkretnog tvorca. Veda je slavni ponos ne samo Hindua, već i celog sveta.
Termin Ved

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]