Regresijom do isceljenja prema Dr. Brian Weiss – Tamara Anđelić

 

 

Sažetak

Viktorija, Evelin i Mišel: Zdravlje
Moja misija, kao lekara i psihijatra je da lečim fizičke i emotivne tegobe pacijenata, ponekad
odvojeno, ali uglavnom istovremeno, zato što um utiče na telo, kao i telo na um. Svestan sam
koncepta ,,duhovno zdravlje", ali po mom mišljenju, duša je uvek zdrava. Zaista, duša je
savršena. Kada ljudi pričaju o isceljenju duše, ne znam na šta zapravo misle. Upravo nam
udaljenost od sopstvene duše stvara osećaj da dušu treba isceliti.
Loše zdravlje može da nas učini narcisoidnim, što nas dalje čini slepim za saosećanje, kontrolu
besa i strpljenje - sve one elemente koji će nas, ako njima ovladamo, povesti ka besmrtnosti na
evolucijskoj skali. Često ako smo bolesni, ne možemo da mislimo ni na šta drugo sem na bolest i
tu postoji mala šansa za napredovanje. Zato u ovom poglavlju pišem o fizičkoj bolesti i bolesnom
stanju uma: fobijama, strahovima, depresiji, anksioznosti - i kako ih ublažiti. Da li prošli životi
imaju uticaja na njih? Apsolutno. Da li budući životi isto tako utiču? Sve više (dokazi se i dalje
gomilaju) verujem da je odgovor da.
Upoznaću vas s dve izuzetne osobe. Viktorija, s karcinomom koji je njen svakodnevni život činio
pravim paklom, i Evelin s dubokom anksioznošću koja je njen spoljašnji uspešan život učinila
neizvodljivim. Izlečio sam Viktoriju vraćajući je u prošle živote, a Evelin - pokazujući joj
budućnost.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici