Redosled duhovne prakse u jogi – Jelena Mitić

 

 

Sažetak

SADHANA KORAK PO KORAK
Mislio sam da bi bilo lepo da malo razmislimo o sadhani, čiji je praktični aspekt joga. Reč “sadhana“znači savršenstvo, savršenstvo uma, i savršenstvo tela takođe poznato kao disciplina. I fizička i mentalna disciplina vode ka povišenoj duhovnoj ili unutrašnjoj svenosti.
Glavni cilj sadhane je da stvori viši kvalitet fizičke aktivnosti u telu, i zatim viši kvalitet uma. Putem superiornih tela i uma možete imati viši kvalitet iskustva. Setite se da težite iskustvu, a ne znanju. Iskustvo je intimna svesnost o znanju dok je znanje intelektualni ili mentalni proces. Znanje o Sopstvu ili Atmanu, transcendentalnim stvarnostima ili ne-iskustvenim događajima; svako može da postigne ovo kroz proces mišljenja, i mnogi od nas znaju puno o tome, ali nemamo nikakvog iskustva.
Da bi se doživelo neko iskustvo morate natkriliti, zaobići, ili možda nadvladati ograničeno ponašanje uma. Ponekad morate nadvladati um ili mentalnu svesnost i baš iz ovog razloga moramo formulisati sadhanu za sebe, tačno odredjen kvalitet praksi. One prakse koje stvaraju disciplinu, razviće prefinjeni kvalitet svesnosti koji će omogućiti lakšu manifestaciju iskustva.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]