Razgovori sa Šri Nisargadatom Maharaj – Mileva Krunić

 

 

Sažetak

Pitanje: Da li bi Maharaj rekao nešto o milosti Guru-a?
Maharaj: Najvažniji je intenzitet vere koju imate u reči Guru-a. Jednom kada ona postane snažna, milost teče automatski. Vera u Guru-a je utemeljena u svesnosti, veri u nečije Sopstvo. Ljubav prema bivanju ja pokušavam da usmerim na jedan viši nivo. Ono što traje je ova ljubav prema Sopstvu, iz koje su nikli hramovi. Ova Hristova svest postoji; da li je to vera u coveka? Kao covek, Hrist je razapet, ali njegova univerzalna svest živi i danas.
Pitanje: Postoji li način da se oslobodi ili uzdigne ta ljubav?
Maharaj: To je vritti (mentalna modifikacija), deo procesa. Postoje razne aktivnosti, vežbe itd. Čak i u svakodnevnom životu imate izvesne postupke; zar oni nisu puja (obožavanje) za svest?
P: Maharaj govori o onoj ljubavi koja transcendira samu svest?

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici