Psihološka stanja i emocionalna sloboda – Marina Ilić

 

 

Sažetak

Kada kod nekoga nastupi oseka u emocionalnom i fizičkom životu, često
kažemo da je u „očajnom stanju". Takođe, jasno vam je da morate biti „dobro
raspoloženi" kako biste neku priliku mogli potpuno iskoristiti. Šta znači biti dobro
raspoložen? Jednostavno rečeno, to su sve misli, emocije i fiziologija koje
izražavate u nekom trenutku: mentalne slike, zvukovi, osećaji, kao i držanje tela i
disanje. Um i telo potpuno su povezani, tako da misli istovremeno utiču na
fiziologiju, a fiziologija utiče na misli.
Naše raspoloženje neprestano se menja, i to je jedna od nekoliko činjenica
koje su pouzdano tačne. Kada promenimo raspoloženje, sav se spoljni svijet menja,
ili nam se tako barem čini. Obično smo svesniji svog emocionalnog stanja nego
svoje fiziologije, držanja, gesta, ili obrasca disanja. Ustvari, smatra se da se emocije
ne mogu svesno kontrolisati: one su vrh ledenog brega. Mi ne vidimo celi fiziološki
i misaoni proces koji se nalazi ispod njega i podupire emocije.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]