Pratyahara Dharana Mantra Sadhana Yoga Nidra i Dhyana – Dubravka Petrović

 

 

Sažetak

JOGA JEDINSTVA
ili
Kako jedan jogi inspirisao Evropu
Put svakog jogija je individualan i poseban, ali njihovi životi i delanje na tom putu su često veoma slični: sticanje i zatim neumorno, nesebično širenje znanja. Paramahamsa Niranjanananda nije izuzetak. Ceo svoj život posvetio je jogi i utemeljavanju joga učenja .
Veoma rano, u četvrtoj godini života, Paramahamsa Niranjanananda postaje štićenik Biharske škole joge. U desetoj je iniciran u Dashnami sannyasa red i već tada prvi put napušta Indiju. Odlazi u Englesku i Irsku, gde pomaže u osnivanju joga centara i ašrama. Kasnije ga put vodi dalje, širom planete. Istim zadatkom obilazi ne samo ostale zemlje Evrope, već i Australiju, Severnu i Južnu Ameriku. Na putovanjima stiče potrebno iskustvo i postaje pravi poznavalac drugih, neindijskih kultura i njihovih specifičnosti. Vrativši se u Indiju, 1983. godine biva imenovan za predsednika Biharske škole. Sedam godina kasnije iniciran je u Paramahamsa tradiciju i posvećuje se pisanju knjiga o Tantri, Jogi i
3
Upanišadama. 1993. godine organizuje veliku svetsku Joga konvenciju kojom je ujedno obeležena i pedesetogodišnjica posvećenosti sannyasa tradiciji njegovog gurua, čuvenog učitelja, Swami Satyanande Saraswati-ja. Sledeće godine u Mungeru Niranjanananda otvara prvi Joga univerzitet na svetu – Bihar Yoga Bharati.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici