Pranayama tokom trudnoće – Marina Đermanović

 

 

Sažetak

Pranayama tokom trudnoće
Pranayama – obeležje spiritualnog nasleđa
Za buduću majku vežbanje Pranayame je jednako važno kao i vežbanje asana.
Pranayama i asane ne samo da doprinose fizičkom i mentalnom zdravlju majke i
bebe koju nosi u sebi, već takođe pomažu u prenosu duhovnog nasleđa.Vežbanjem
yoge, majka nosi čisto, dobro i povoljno obeležje (shubha samskaras) koje
nesvesno utiče i na bebu. U tome je ogromna važnost vežbanja yoge. Osnova se
zasniva na samoj materici, kako bi se dete razvilo na moralno, intelektualno i
spiritualno višem nivou.
Vyasa Maharishi, Shakti – deda Vyasa, Ashtavakra, Vamadeva, Shuka, itd, sve su
primeri prosvetitelja koji su dosegli intelektualnu zrelost i duhovno ispunjenje još
dok su bili u materici svoje majke. Majke ovih velikih proroka bile su duhovno
napredne svaka na svoj način. Ako svaka buduća majka upamti ove primere i
neustrašivo i hrabro vežba yogu, biće odgovorna za potomstvo visokog kulturnog
nivoa. Otisak Yogabhyasa (vežbe yoge) ostaje duboko usađen u srcima dece.
Kada ih roditelji povedu putem vežbe, ovi otisci će procvetati u pravo vreme. Zbog
toga je velika dužnost roditelja da vežba yogu. Yoga takođe pomaže budućoj majci
da postane fizički jača i zdravija, a mentalno smirena i tiha, pomažući bebi da
zdravo raste, fizički i mentalno.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]