Pitagora – Dobrica Sebić Miloš Jevtović

 

 

Sažetak

Dete sa Samosa
Pitagora je bio sin bogatog trgovca prstenjem, sa Samosa, i žene koja se zvala Partenis. Delfijska Pitija, koju su Pitagorini roditelji kad su bili mladi pitali za savet za vreme jednog putovanja bila im je je obećala: „Imaćete sina koji će biti od koristi svim ljudima i u svim vremenima”. Proročica je uputila supružnike u Sidon, u Fenikiju, da tamo začnu, rode i podignu svog sina, daleko od uticaja uzburkane otadžbine. Pre rođenja dete je zavetovano svetlosti Apolonovoj, u samom mesecu ljubavi. Kada se dete rodilo i kad mu je bilo godinu dana njegova majka ga je, po jednom prethodnom savetu sveštenika iz Delfa, odnela u Adonajev hram u dolini Libana. Tu ga je veliki sveštenik blagoslovio, a zatim se porodica vratila na Samos. Dete je bilo lepo, blage naravi, skromno i puno osećanja za pravičnost. U njegovim očima je sjala strast za razumnim delima koja je njegovim postupcima davala potajnu snagu. On je mogao slobodno da razgovara sa sveštenicima Samosa, kao i sa učenim ljudima koji su u Joniji počeli da osnivaju škole u kojima su tumačili principe fizike. U osamnaestoj godini je pohađao Hermodamasova predavanja na Samosu, u dvadesetoj je slušao Feresida sa Sirosa, a u Miletu je čak sporio sa Talesom i Anaksimandrom. Učitelji su mu otvarali nove vidike, ali ga ni jedan nije zadovoljio. Tako da je bio zapao u krizu, jer prezasićen protivurečnostima, koncentrisao je svoju snagu kako bi pronašao i sledio put koji vodi do istine, do centra života.
Jedne vedre noći neki mladi čovek je sedeo u šumi kaktusa i agnusa u blizini Junoninog hrama, dok je pun Mesec obasjavao fasade dorskih zdanja i budio veličanstvene tajne.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]