Ošo Bhagavan Šri Radžniš – Komentari na Patanđalijeve joga sutre – Vesna Đorđević

 

 

Sažetak

Predgovor
Pred svakim čovekom stoji zadatak da shvati i prihvati sebe, prihvatajući tako i vidljiv i nevidljiv svet oko sebe. Ovaj težak zadatak koji nosi duhovni razvoj , predstavlja centralnu temu života ljudi, bili oni toga svesni ili ne.
Na takva pitanja već vekovima mnoge religije i filozofije pokušavaju da nađu odgovore .Patanđalijeve Joga sutre se smatraju za jedini tekst u kome je staza duhovnosti prikazana na naučno precizan način, gotovo kao matematička formula. Patanđalijeve Joga sutre se sastoje iz 196 aforizama, izreka ili maksima.Svaka je izneta koncizno bez i jedne suvisne reči.
Tekst koji sledi je prevod jednog malog dela Osho-vih komentara na Patanđalijeve Joga sutre. Predavanja su držana usmeno, snimljena i naknadno zapisana tako da tekst u orginalu nije u duhu pisanog književnog jezika. Ali to možda predstavlja prednost, jer se neka objašnjenja vise puta ponavljaju, tako da je znatno olakšano razumevanje i shvatanje suštine .

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]