Objektivna realnost ili opsena Univerzuma – Dragana Đorđević

 

 

Sažetak

Da li objektivna realnost stvarno postoji, ili je sve
opsena Univerzuma?
Ovo je pitanje koje se kao lajtmotiv provlači kroz celu knjigu
Holografski univerzum, koju je napisao Majkl Talbot (1953-
1992), autor brojnih knjiga koje osvetljavaju paralele između
drevnog misticizma i kvantne teorije uz teorijski prikaz
stvarnosti po kome je fizički svet nalik na ogromni hologram.
Holografsko tumačenje nam dozvoljava prihvatanje fenomena
sa graničnih područja nauke: viših nivoa svesti,
sinhroniciteta, parapsihološkog iskustva, NLO.
Postoje dokazi koji ukazuju na to da su naš svet i svi u njemu -
od snežnih pahuljica do stabala javora, zvezda padalica i
elektrona u vrtlogu - samo slike nalik duhu. Projekcija iz
nivoa stvarnosti koja je u toj meri izvan naše da je doslovno
izvan i prostora i vremena.
Glavni arhitekti ove zapanjujuće ideje i zamisli su među
najeminentnijim svetskim misliocima: fizičar sa Univerziteta
u Londonu David Bom, Ajnštajnov štićenik i jedan od
najpoštovanijih svetskih kvantnih fizičara; i Karl Pribram,
neuropsiholog sa Univerziteta Stanford, i autor klasičnog
neuropsihološkog udžbenika Jezici mozga/uma.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]