Novija istraživanja skrivenih uzročnika raka i njegovog isceljenja – Tamara Petrović

 

 

Sažetak

SKRIVENI UZROK RAKA I
AUTOIMUNIH BOLESTI
Istorijski dokazi postojanja pleomorfnih mikroorganizama
Gotovo celog veka imali smo sve jače dokaze postojanja zajedničkog
mikrobiološkog uzorka raka i autoimunih bolesti, ali sada imamo i vizuelni dokaz.
Nedavno izumljeni istrazivački mirkoskop može nam vrlo detaljno pokazati šta se
događa u krvi osoba koje su obolele od tih bolesti. Pokazuje nam da je ključ za
razumevanje njihovog uzorka i leka u porastu broja ili, možda bolje rečeno, u pobuni
jednog endogenog mikroorganizma u krvi.
Naučna zajednica prihvatila je koncept monomorfizma, koji se temelji na radu
Louisa Asteura s kraja 19. veka. Taj koncept znači da mikroorganizmi uvek zadržavaju
svoj osnovni oblik virusa, bakterije ili gljivice.s druge strane, izraz pleomorfizam, koji
je skovao francuski hemičar i biolog Antoine Bechamp, odnosi se na sposobnosti
mikroorganizma da prelaze iz jednog oblika u drugi, kao što se gusenica pretvara u
leptira. To je uzročna korelacija između raka i mikroorganizma dokazana samo kod
malog broa retkih tumora kod ljudi i životinja, nekoliko nezavisnih istraživača izvestilo
je o velikom broju određenih mikroorganizama kod svih pacijenata s rakom.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici