Moderna joga i istorija Iyengar joge – Nenad Lazarević Aleksandra Isailović Jelena Ranković

 

 

Sažetak

Zdravlje je religiozno.Bolest je nereligiozna. (B.K.S Iyengar YV: 10)
Kao što smo videli u prethodnom poglavlju, idejni pomak od ključne važnosti, koji je uveo Vivekananda, je sledeći: od Sen-načina na koji je romantično predstavljena „nauka o jogi“, koja vodi u „intuitivnu“ viziju Boga Vivekanande, pomeramo se na tehnički predstavljenu „nauku o jogi“, koja ima nameru da uskladi lekara sa kosmosom. Ovo bi trebalo da navede poznavaoce da „upoznaju“ svoju istinsku prirodu, koja je u osnovi duhovna. Kontradiktornost po pitanju smisla rečenice da je naša istinska priroda duhovna, je sastavni deo ove definicije i duboko je ukorenjena u konceptualnoj i terminološkoj istoriji moderne joge. Implicitan je pomak od ezoteričnog, još uvek relativno začaranog „spiritualizma“ ka temeljno sekularizovanom, racionalističkom i okultističkom. Sa obe tačke gledišta, kako god, znanje o jogi se smatra centralnim, možda jedinim pravim jezgrom religije, svi drugi aspekti religije su samo „sekundarni detalji“ (CW 1:257).
Stoga Vivekananda predstavlja tipičnu religijsku krizu kasnog devetnaestog veka, kroz koju su prošli Neo - Vedantinci, željno upijajući nova saznanja i načine života, ali u sebi osećajući srceparajuću nostalgiju i čežnju za starim tradicionalnim oblicima.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]