Mantra Om-Aum – Marija Senić

 

 

Sažetak

Mantra OM/AUM
Mantra OM ili AUM je najvažnija mantra u jogi. Prema tradiciji, svaka manifestacija dolazi od
Iskonske vibracije koju simbolizuje mantra OM: svi materijalni objekti, sva živa bića
uključujući i svakog od nas, sva spiritualna učenja uključujući jogu, svi jezici uključujući
sanskrit, sve svete knjige uključujući Vede, sve.
Sve polazi od Iskonske vibracije koju predstavlja OM.
OM kao zvuk, slog (OM ili AUM) i simbol podrazumeva da su sve materijalne stvari, sve
pojave i misli (istovremeno na mikrokosmičkom i makrokosmičkom nivou) stanja energije,
vibracije.
OM u Sanatana Dharmi
Indijska mistička i filozofska misao prožeta je mantrom OM. Ona se pominje u Upanišadama,
Tantri, Puranama, Samkhji i posebnim starim tekstovima kao što je Joga Vašišta. OM
predstavlja suštinu Sanatana Dharme – Večnog puta koji je poznatiji kao Hinduizam. OM je
takođe poznat i kao Mahat Mantra ili Velika mantra.
OM nije direktno pomenut u Rig Vedi, verovatno zato što je smatran suviše svetim da bi bio
izgovoren ili čak zapisan. OM je prvi put pomenut, mada indirektno, u Jađur Vedi u stihu 1:1
kao "pranava" – "pevljivi zvuk" ili "udgita" – "uzvišena pesma".
Interesantno je da nije pronađena grafički predstavljena mantra OM u dugotrajnim
iskopavanjima takozvane civilizacije indijske doline (smatra se da ova civilizacija datira iz
3000. godine p.n.e. iako je verovatno i starija). Razlog verovatno treba tražiti u činjenici da su
mantru OM smatrali suviše svetom da bi je na taj način predstavljali. Najstariji opisi mantre
OM biće pronađeni u Upanišadama koje, smatra se, predstavljaju suštinu, esenciju znanja i
učenja Veda.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]