Lečenje psihosomatskih poremećaja digestivnog sistema jogom – Ljubica Đurović

 

 

Sažetak

Šta je skolioza?
Reč „skolioza” potiče od grčke reči „skoliosis” (grč. σκολίωσις) što znači
„uvrtanje, nagnutost, kosina” i definiše se kao bočna zakrivljenost kičme sa
rotacijom; rebra su povezna za kičmu i kreću se zajedno sa njom. Kičma se
istovremeno rotira i krivi u stranu, stvarajući krivinu u obliku S ili C. Rebra
prate oba pokreta - i bočni i rotirajući.
Na strani gde je bočna krivina, rebra i međurebarni mišići se kreću postrance,
razdvajaju se i rotiraju unazad zajedno sa kičmom - to je konveksni deo leđa.
Na strani naspram bočne krivine međurebrani mišići su nerazvjieni i rebra su
zbijena. Zbog rotacije kičme, rebra su pomerena ka napred i čine konkavni deo
leđa.
Usled ovih lateralnih i rotacionih pokreta dolazi do nepravilnosti u držanju:
rebra su okrenuta, ramena nisu u ravni (jedno je više od drugog) a i jedan kuk
može biti viši od drugog, što daje kriv struk. Glava ponekad nije centrirana
direktno iznad karlice i celo telo može naginjati ka jednoj strani. Najočigledniji
simpotmi skolioze su kozmetički, ali su veoma česti prateći efekti bol i
nelagodnost. U ekstremnim slučajevima može doći i do komplikacija u radu
srca i pluća.
Cilj ovog teksta je da objasni ulogu određenih asana koje mogu pomoći kod
skolioze.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]