Lečenje na Gersonov način – Marina Ivančević

Total Downloads1925
Total Views2030
Size535.72 KB
Download

 

 

Sažetak

Oni koji se tek počinju upoznavati sa Gersonovim načinom lečenja ponekad izražavaju mišljenje da terapija koja je razvijena pre šezdesetak godina i od tada ostala nepromenjena sigurno mora biti zastarela. Napokon, medicina je ostvarila ogroman napredak od smrti dr Gersona 1959.godine. Ta kritika je u svakom pogledu pogrešna. Ljudska fiziologija i priroda hroničnih bolesti nisu se promenile, zato Gersonov pristup nije zastareo. Naprotiv, rezultati nedavnih istraživanja iz celog sveta potvrđuju i opravdavaju Gersonov izbor metoda i materijala. Daleko od toga da je terapija tokom godina stagnirala i ostala nepromenjena. Obogaćuje se pažljivim odabranim dodacima, u duhu dr Gersona, koji nikada nije bio zadovoljan rezultatima koje je dobijao ma koliko da su bili dobri i dramatični. Smatrao je da se uvek mogu poboljšati.
Od njegove smrti i rad na lečenju postaje sve teži. Vazduh, zemlja i voda globalno su zagađeni; hrana koja je gajena na osiromašenom zemljištu izgubila je veći deo svoje prehrambene vrednosti, pored toga što je visoko prerađena, izmenjena i zagađena hemijskim aditivima. Što je još gore, upotreba lekova, kako receptnih tako i onih bez recepta, drastično se povećala. Određene autodestruktivne navike (npr. pušenje, zloupotreba alkohola i takozvane rekreacijske droge) postali su deo modernog načina života. Kao rezultat toga, ljudi su sve više zatrovani i njihova tela su oštećenija.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici