Kundalini tantra – Monja Švec

 

 

Sažetak

POKRETAČKA SILA
Od početka stvaranja ove divne Kreacije, čovek kao
Jedinstvo Svesti i otelotvorenje Božanskog duha, svojim
postepenim delovanjem svedočio je mnogim
transcedentalnim događajima. Ponekad je bio u stanju da
čita misli drugih ljudi, prisustvuje ostvarenju nečijih
predviđanja, ili je čak gledao sopstvene snove kako se
obistinjuju. Pitao se u dubinama svog bistvovanja s kojom to
sposobnošću neki ljudi mogu da pišu predivne pesme ili
vanvremensku muziku, dok drugi to ne mogu; neko je u
stanju da se bori revnosno dan i noć na bojištu, a neko nije u
stanju ni da ustane iz postelje. Magnetična privlačnost ovih
uvida nagnala je čoveka da spozna uzrok u očiglednim,
postojećim razlikama.
Na stazama istraživanja, utkanim njegovom
radoznalošću, počeli su se pojavljivati odgovori za
odgovorom. Uvideo je da unutar svake individue postoji
specijalan oblik energije. Ta je energija kod nekih ljudi
uspavana u svom izvornom obliku, dok kod drugih evoluira,
a zaista je samo kod nekolicine probuđena. Prvobitno je ovu
energiju nazvao bogovima ,boginjama, anđelima...Koračajući
dalje, otkriva pranu, kao sveprožimajuću, pokretačku silu,
manifestaciju višeg Sopstva i naziva je Prana Šakti. U tantri
to zovu Kundalini.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]