Joga za decu – Jelena Đurović

 

 

Sažetak

Deca su super senzitivna bića sa snažnim prijemnicima koji potpuno i duboko primećuju svaku vibraciju u
svom okruženju.
Suštinska, dublja svrha joge za decu
Dete je prirodno ozareno, svesno i puno iskonske mudrosti. Suštinska svrha učenja dece jogi je da im
pomognemo da održe njihovu prirodnu mudrost i sjaj ili ako je njihova svetlost bila zamagljena
događajima u njihovim životima, da im pomognemo da ponovo osvoje prvobitno stanje postojanja.
Pošto su deca bliže izvoru živora i nisu zaboravili svoju prirodnu vezu sa njim, fina poruka koja je
saopštena putem naše sopstvene energije koju odajemo je nešto što deca razumeju bolje od reči.
Za veseliji, radosniji, istinski odnos sa decom, treba zapamtiti …
· Deca su velike duše u malim telima. Kada smo svesni ovog koncepta, komuniciraćemo sa decom
sa poštovanjem i osećajem. Odbacimo iluziju da smo mi “veliki” , a da su oni “mali”, i videćemo
šta će ostati...
· Deca će najbolje učiti iz sopstvenog iskustva. Vodimo ih svojim rečima i delima do njihovog
unutrašnjeg učitelja. Verujmo u njihovu sposobnost da sami uvide i isprave stvari. Pomozimo im
da sami dodju do rešenja tako što ćemo opisati problem i postaviti pitanje koje će ih navesti da
razmišljaju kreativno.
· Deca žude za ravnotežom. Učenje dece može biti veoma izazovno, i najveći uspeh dolazi onda
kada držimo otvoreno srce dok ih usmeravamo ka sticanju čvrstine i snage. Zapamtimo, mi smo
tu da postavimo okvir u kome će oni da cvetaju. Taj okvir mogu da čine: čuvanje dečijeg
integriteta, ohrabrujuća saradnja, pružanje mogučnosti, kada su one detetu potrebne da se vrati
na ono što radi, da ih podsetimo koliko su veliki – šta još?
· Mnogo samosvesnosti je potrebno za život i rad sa decom na način koji je gore opisan. Naše
sopstveno svakodnevno vežbanje joge i meditacija i sve druge aktivnosti rada na sebi su ključ.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici